นิทรรศการกาแฟดอยช้าง
Doichaang Coffee Exhibition

byปีติกร รัตนอุบล/ปี
Petikorn Ratana-ubol/Pete

รายละเอียด : นิทรรศการกาแฟดอยช้างเกิดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กาแฟดอยช้างรวมถึงบอกถึงเรื่องราว ประวัติ ความเป็นมา และ กระบวนการผลิตของกาแฟดอยช้าง โดยออกแบบภายใต้แนวคิด Arabica Academy โดยมีที่มามาจากโครงการของกาแฟดอยช้างที่นำเสนอกรรมวิธีการผลิตกาแฟดอยช้าง