นิทรรศการโรคผิวหนังในเด็ก
Skin-di Exhibition

byเขมมรินทร์ บำรุงวงศ์อุทัย /บีม
Khemmarin Bamrungwomg-u-thai /Beam

ชื่องาน : Skin-di Exhibition นิทรรศการโรคผิวหนังในเด็ก

รายละเอียดผลงาน : ปัจจุบันมีเด็กไทยอีกมากที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะทางผิวหนังที่บกพร่อง

อันเนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยที่ยังไม่ทั่วถึง 

นิทรรศการโรคผิวหนังในเด็กจึงเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ที่สามารถติดตั้งและเดินทางไปได้ในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังในเด็กชนิดต่างๆรวมทั้งสาเหตุอาการการรักษาและการป้องกันโดยเน้นการใช้ตัวละครสมมติในการเล่าเรื่องเพื่อเป็นสื่อให้เด็กและครอบครัวสามารถเข้าใจได้ง่ายอละเรียนรู้ไปด้วยกัน

 

 

ข้อมูลติดต่อ 

-เมลล์ khemmarinbamrung@gmail.com

-เบอร์ 0971951924

-ช่องทางการติดต่อผลงาน : https://facebook.com/reinebeammer