เล่นเหลี่ยม

byปานแข บุนนาค
Pankhae Bunnag

การออกแบบเซรามิกเพื่อกั้นบริเวณใช้สอยภายใต้แนวความคิดเล่นเหลี่ยมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเหลี่ยมเพชรเป็นการต่อประกอบอย่างอิสระและสนุกสนานสามารถหมุนหรือปรับเปลี่ยนได้โดยการนําเหลี่ยมมุมของเพชรมาต่อประกอบกันเมื่อแสงตกกระทบจะเกิดมิติและแสงเงา