เส้นสายปลายเหตุ

byพริมา ทองกองทุน/พริม
Prima Thongkongtoon/Prim

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้และนำเสนอมุมมองไม่ใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทยอิทธิพลตะวันตก โดยสถาปัตยกรรมที่ได้เลือกมานั้นมีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เข้ามาในอดีต ภาพประกอบที่ออกมาจึงเป็นการตีความจากนวัตกรรมนั้นๆให้ออกมาเป็นลายเส้น ผสมผสานเข้ากับลายเส้นที่มีความเหมือนจริง

prima295@hotmail.com

081 806 9298

Line: primsailub