โครงการการออกแบบนิทรรศการศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างความงาม

byPatraporn Bowling
ภัทราพร โบลิ่ง

ชื่องาน :  โครงการการออกแบบนิทรรศการศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างความงาม

รายละเอียดผลงาน :

เมื่อการทำศัลยกรรมเป็นที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับมากขึ้นทุกวันในประเทศเราแต่ยังไม่มีแหล่งที่สามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นกลาง
รวมไปถึงบอกถึงข้อดีข้อเสีย ผลที่อาจเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ให้ผู้ชมเข้าใจผู้ที่ต้องการเข้ารับผ่าตัดนั้นๆว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนๆนึงได้ขนาดไหนบ้าง
จึงศึกษาและออกแบบนิทรรศการที่ให้สามารถเป็นช่องทางสำหรับผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการติดสินใจ ให้ข้อมูลที่เป็นกลางต่อผู้ชมก่อนเข้ารับการทำศัลยกรรม

ข้อมูลติดต่อ 

Email : bowlingptp@gmail.com

-call 0818993666

-instagram @thefreckledmarket