Illusory Metropolis

byParichaya Sariman

คอลเลคชั่นนี้ได้หยิบยกมาจากวัฒนธรรมของกรุงเทพที่เป็นเมืองใหญ่ที่มีสีสันและความสนุกสนานมาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย โดยได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรมและตีความออกมาในรูปแบบของลวดลายและวิธีการปักให้ออกมาในรูปแบบของเครื่องแต่งกายแบบแม็กซิมัลซึ่งมีวิธีการดีไอวายเป็นแนวคิดหลักในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสื้อผ้าและผสมผสานงานฝีมือเพื่อแสดงออกความเป็นตัวตนของกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

โครงการออกแบบเสื้อผ้าสตรีรูปแบบแม็กซิมัล (Maximal) สำหรับกลุ่มคนรุ่นวานจากการศึกษาแนวคิดแม็กซิมัลลิซึม (Maximalism) ร่วมกับกรรมวิธีการสร้างสรรคืงานด้วยตัวเอง (Do it Yourself)

Contact
Tel: 081-859-5917
Email: Yearpari2015@gmail.com