Scandal Vibration

byPrapichaya Somboonviwat

ด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงอิสระในการเคลื่อนไหวและตอบสนองความต้องการของกลุ่มวัยทำงานตอนต้นที่ชื่นชอบการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน คอลเลคชั่นนี้จึงเป็นการนำเสนอเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งโอกาสทำงานและออกกำลังกาย โดยได้แรงบันดาลใจจากผลงานการออกแบบของเวอร์เนอร์ แพนตัน ด้วยการนำเอาเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างสีสันสดใส รูปทรงอินทรีย์ (Organic form) จากธรรมชาติ และการคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญของศิลปินมาตีความเพื่อนำเสนอลงบนเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปสำหรับสวมใส่ในการออกกำลังกายที่สามารถใส่ทำงานได้โดยใช้แนวคิดการออกแบบแบบสแกนดิเนขเวียน (Scandinavian Design)

Contact
Tel: 085-918-1302
Email: L.prapichaya@gmail.com