Condition Under the Limit

byJakkrit Namnak

จากการศึกษาหัวข้อวิจัยนั้นได้หยิบนำเอาแนวความคิดประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (Form Follow Function) โดยการถอดรูปแบบของเก้าอี้ (3D) มาปรับแพทเทิร์นใหม่ (2D) ให้เกิดฟอร์มที่ตอบสนองตามฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยอิงจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความต้องการ ความเหมาะสมทั้งด้านรสนิยม พฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าของสตรีกลุ่มครีเอทีฟเวิร์คเกอร์ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อโรคออฟฟิศซินโดรม

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับกลุ่มครีเอทีฟเวิร์คเกอร์โดยใช้แนวคิดประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (Form Follow Function) เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคออฟฟิศซินโดรม

Contact
Tel: 098-746-6769
Email: jakkrit_faa@hotmail.com