Balance Contradictory

bySasipim Songermwasna

เสื้อผ้า STREET WEAR ของคนรุ่นใหม่ที่แสดงความแตกต่างอย่างลงตัว ของการผสมผสานระหว่างความเก่าและใหม่ความคุ้นเคยและความแปลกใหม่นำเสนอรูปแบบที่มีความดั้งเดิมประยุกต์ด้วยการทดลองเทคนิคใหม่ใหม่ผ่านการใช้วัสดุที่หลากหลายให้ความรู้สึกถึงความสมัยใหม่และความเป็นวัฒนธรรมในเวลาเดียวกัน

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกาย STREET WEAR จากทุนทางวัฒนธรรมสิ่งทอจังหวัดน่าน สำหรับกลุ่มมิลเลนเนียมเจนเนอเรชั่นโดยประยุกต์ใช้แนวคิดงานศิลปะแบบโพสโมเดิร์น

Contact
Tel: 081-629-0770
Email: sasipim.pm@hotmail.com