Dazzling Vibrance

byMonthida Chiwalertpanya

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยพบว่ากลุ่มอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับคนไทยมากที่สุดคือคำว่ารื่นเริงสังสรรค์ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงความรื่นเริงสังสรรค์แบบไทย คงหนีไม่พ้นงานวัดอันเป็นแรงบันดาลใจในคอลเลคชั่นนี้ โดยได้นำองค์ประกอบจากบรรยากาศงานวัดที่มีความสนุกสนานด้วยรูปทรงและสีสันสดใสแบบไทยๆผสมผสานกับแนวคิดที่ได้จากลัทธิศิลปะป็อปอาร์ต (Pop art) เข้ามาช่วยสร้างความแปลกใหม่ และนำเสนอรูปแบบงานให้มีความสากลมากขึ้น

โครงการสร้างสรรค์เสื้อผ้าประเภทสตรีทแฟชั่น
จากการศึกษาวิถีชีวิตของคนไทย

Contact
Tel: 086-070-8977
Email: mnthd@hotmail.com