Suite

byPongsakorn Sriya

เหตุการณ์ที่ทำให้ชวนให้หวนลำลึกนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้แต่บนเตียงนอน ภายใน COLLECTION นี้จึงได้หยิบยกบรรยากาศเตียงนอนของคู่รักมาถ่ายทอดผ่านกระบวนการออกแบบ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาและต่อยอดลักษณะเด่นของเครื่องนอนที่คลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการผสมผสานบรรยากาศของเตียงนอนเช่นรอยยับ การเลิกของผ้าและวัตถุที่ปรากฏออกมาจากเครื่องนอนที่ยับอย่างไม่เป็นระเบียบ ซึ่งภาพรวมของ Collection นี้จะทำให้หวนรำลึกถึงเหตุการณ์ในความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นบนเตียงนอน

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดสุนทรียศาสตร์ดีไอวาย (DIY Aesthetic)

Contact
Tel: 089-499-5166
Email: n.fewkiddo@hotmail.com