นิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข
Aging Society Exhibition

byพรพรรณ ยิ่งประทานพร/ไพลิน
Pornpan Yingpratanporn/Pailin

รายละเอียดผลงาน : ในตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ประชากรกว่า 80% ที่เป็นประชากรผู้สูงอายุ กลับมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก เพราะไม่ได้รับการวางแผนเรื่องต่างๆในอนาคตที่ดีพอ จึงเป็นที่มาของโครงการว่าเราจะทำอย่างไรให้กับคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายได้อย่างมีความสุข

 

 

 

ข้อมูลติดต่อ 

– pailin_16@hotmail.com

– 089-991-1580