OMG!

byชาลิสา พลเสน/นุ่น
Chalisa Ponsean/Noon

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราใช้กันในปัจจุบันนั้น บางคำมีรากศัพท์มาจากชื่อเทพในเทพปกรณัม จึงก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และให้เทคนิคการเดาความหมายของคำศัพท์ ผ่านรูปแบบเกมสวมบทบาทสมมติ โดยตัวละครเอกนั้นโดนสาปจาก เทพเจ้าแห่งโชคชะตา ทำให้เขาโชคร้ายไม่มีที่สิ้นสุด จึงต้องตามหาเทพเจ้าต่างๆภายในเมือง เพื่อเรียนรู้และตามเก็บชิ้นส่วนเศษพลัง (คำศัพท์ในปัจจุบันที่มีรากเป็นชื่อเทพเหล่านั้น) เพื่อทำให้ชีวิตของตนเองกลับมาสงบสุข งานที่ทำนั้นได้รับอิทธิพลมาจากความเป็นกราฟิตี้บวกกับอิลลัสเตชั่นแนว street โดยใส่เรื่องราวสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เล่นเรียนรู้ สามารถเชื่อมข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลที่รู้อยู่แล้วในอดีต ช่วยในการเรียนรู้และจะจดจำ

afternoon.tm@gmail.com

085 114 6446

afternoontm.deviantart.com

facebook.com/afternoontm