Reveal Mantra

byนายธีติ พฤกษ์อุดม

การค่อยๆเผยให้เห็นถึงความงามของความเป็นอินเดียเหนือ ในรูปแบบของร้านอาหารมายา โดยการสื่อผ่านภาชนะใส่อาหารสำหรับร้านอาหารมายา ที่ออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้น