ช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ประทับใจ (Moments of mine)

byชรัณธันย์ ธนโชติปรมัตถ์

การนำตนเองเข้าไปสู่ในแหล่งธรรมชาติอย่าง ป่า ภูเขา ลำธาร หรือทะเล ณ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ ล้วนแล้วแต่สร้างความตราตรึงแก่ตัวผู้วิจัยยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็นแสงและเงาของแสงแดดที่สะท้อนลงบนพื้นน้ำ เงาของภูเขาที่ทับ ซ้อนกัน และแสงสว่างจ้าของแดดบนแผ่นหิน ผู้วิจัยจึงอยากนำช่วงเวลาความทรงจำที่ประทับใจทั้งจากความทรงจำ และจากการรับรู้ทางสายตาและจิตใจมาสังเคราะห์ความประทับใจจากธรรมชาตินั้น ๆ สู่สภาวะนามธรรม (Abstract) โดยตัดทอนธรรมชาติให้เห็นเพียงแก่นแท้ของความงามอันแท้จริง ถ่ายทอดผ่านฝีแปรงอันฉับพลันพิเศษเฉพาะตัว ให้ผู้ชมได้เห็นความตื่นตาตื่นใจและแปลกหูแปลกตา