ดินแดนแห่งความความสันโดษ (My Land of solitude)

byเปรมปรีดา ปฐมศิริ

เทือกเขาและภูเขาในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นนั้นมีภูมิอากาศที่แตกต่างกับประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความสนใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวและหาข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ เทือกเขาและภูเขาเเต่ละที่มีความงดงาม และมีความเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละสถานที่ สถานที่เหล่านี้ทำให้เราสัมผัสถึงความงามของธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ความแตกต่างของรูปแบบภูเขา ความสูงชันและสภาพอากาศอย่างชัดเจน ทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความงามและพลังของธรรมชาติ จึงสนใจอยากถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะโดยนำมาต่อยอดเป็นงานศิลปะ แสดงภาวะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ออกมาผ่าน ช่วงเวลาที่ต่างกัน หรือ ฤดูกาลอันอาจเปรียบได้กับสภาวะอารมณ์และความรู้สึกภายในจิตใจของข้าพเจ้า ทั้งนี้ได้สร้างงานจิตรกรรมที่มีเทคนิคการใช้สีอะคริลิคและสีชอล์คบนกระดาษ