ทัศนียภาพของจิตใต้สำนึก (Mindscape)

byปวรา ประภาวุฒิกุล

ข้าพเจ้าจึงได้คิดสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ขึ้นมาภายใต้หัวข้อ Mindscape (ทัศนียภาพของจิตใต้สำนึก) โดยข้าพเจ้าได้นำเอาพื้นผิว (texture) ของผ้าหรือตุ๊กตาต่าง ๆ  ที่ข้าพเจ้ายึดติดกับตนเองตั้งแต่ยังเด็กและเปรียบเสมือนโลกส่วนตัวที่ผ่อนคลาย มาสร้างสรรค์เป็นภาพทัศนียภาพในจินตนาการที่เหมือนออกมาจากจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้า ซึ่งภาพทัศนียภาพเหล่านี้จะแปลกไปจากโลกของความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง จะมีความเป็นแฟนตาซีอยู่ และด้วยคำว่า มาจากจิตใต้สำนึก นั้นก็ถือได้แล้วว่าเป็นภาพที่มีความแฟนตาซี ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีอยู่หรือเกิดขึ้นจริงในโลกของความจริงแต่อย่างใด โดยข้าพเจ้าได้เลือกนำเสนอเป็นงาน Photomontage